Bảo Quản Tài Sản

Đối với tài sản nhỏ
01
Kiểm tra và xác nhận tình trạng tài sản với khách hàng.
02
Cho vào túi bảo quản.
03
Niêm phong bằng tem với sự chứng kiến của khách hàng.
Lưu giữ tài sản vào két bảo mật.
Đối với tài sản lớn
01
Kiểm tra và xác nhận tình trạng tài sản với khách hàng.
02
Thực hiện chốt công tơ mét với khách hàng.
03
Ghi tem bảo quản với đầy đủ thông tin.
04
Chuyển xe vào kho lưu giữ tài sản.
Trước khi trả xe cho khách hàng sẽ thực hiện rửa xe cẩn thận.
Hệ thống camera - Phòng cháy chữa cháy tại Hệ Thống Cầm Đồ Nhanh Bình Dương

100% Hệ Thống Cầm Đồ Nhanh Bình Dương Có Các Chứng Nhận

Chứng Chỉ Cầm Đồ

Chứng Chỉ An Ninh

Chứng Chỉ An Toàn

Mr Thắng 0911 01 39 79